Phối hợp tuyên truyền, thông tin đối ngoại về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
(Ảnh: HMT)

Tham dự có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung, Phó trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương; đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Kết luận nêu rõ: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, hơn 80% là ở các nước phát triển; đại bộ phận đồng bào đã có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng ngày càng được củng cố. Những chuyển biến này là nhờ sự nỗ lực của chính cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, công tác người Việt Nam ở nước ngoài còn một số hạn chế. Có nơi, có lúc công tác người Việt Nam ở nước ngoài chưa được các cơ quan, tổ chức quan tâm đúng mức; công tác nắm tình hình cộng đồng, tham mưu, kiến nghị và phối hợp triển khai chủ trương, chính sách chưa sâu sát, chặt chẽ và kịp thời; chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của đồng bào ta ở nước ngoài.

Phó trưởng ban Lê Hải Bình phát biểu.

Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, một trong 6 nhiệm vụ, giải pháp được Bộ Chính trị đề ra trong Kết luận số 12-KL/TW là: Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp, phản ứng nhanh, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước.

Theo đó, Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại kết hợp với đấu tranh dư luận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu

Tại buổi làm việc, Phó trưởng ban Lê Hải Bình, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và đại diện các vụ, đơn vị chức năng đã trao đổi nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các hình thức truyền thông mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, hướng đến đối tượng là thế hệ trẻ kiều bào, cũng như thúc đẩy xây dựng cơ chế tiếp thu ý kiến phản hồi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào ta ở nước ngoài…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời, thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, bên cạnh những nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, có những nhiệm vụ “đặc thù” của công tác tuyên giáo và ngoại giao

Theo đồng chí Lê Hải Bình, để triển khai có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, nhiệm vụ trước mắt là sớm ban hành hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Kết luận này. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và các đơn vị chức năng của hai cơ quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ; trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Kết luận 12, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về người Việt Nam ở nước ngoài.../.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất