Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo hơn
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Các vụ, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt hơn, đổi mới, sáng tạo hơn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

NỖ LỰC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định, trong năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhìn chung, tập thể lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị đã chủ động, nỗ lực triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt là đã hoàn thành các Đề án liên quan đến các vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo và phục vụ việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng,...

Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành khoa học, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực của ngành. Chất lượng thẩm định, góp ý các văn bản được nâng lên; thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhất là đối với các nội dung có sự tác động đến tư tưởng, những vấn đề nhạy cảm.

Đồng chí Võ Văn Phuông: Tập thể lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị đã chủ động, nỗ lực triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Văn Phuông: Tập thể lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị đã chủ động, nỗ lực triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm tốt việc chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện một số giải pháp tạo chuyển biến trong tham mưu về công tác khoa giáo.

Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019, đồng thời, giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước.


TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Tại hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị trong Ban đã chia sẻ những nét đổi mới của công tác chuyên môn, nêu lên những “điểm nghẽn”, vướng mắc trong công tác. Từ đó, đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức công tác tuyên giáo.

Từ kinh nghiệm trong công tác tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – văn nghệ cho rằng, cần phải chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kết luận của các cấp có thẩm quyền từ rất sớm và phải liên tục cập nhật, theo sát tình hình thực tế và chỉ đạo của lãnh đạo Ban trong công tác chuyên môn.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, theo đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, không chỉ dừng lại ở việc tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kết luận của các cấp có thẩm quyền, mà cần bám sát các cơ quan có liên quan, bám sát các hội, giới văn nghệ sỹ để triển khai tổ chức thực hiện văn bản với một tinh thần quyết liệt, chân thành và đồng cảm như người trong cuộc.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại Hội nghị.

Chia sẻ kinh nghiệm để làm việc hiệu quả, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị cho rằng, với mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Ban, bên cạnh tinh thần trách nhiệm, cần có nhiệt huyết, đam mê công việc, không từ chối công việc, không ngại khó khăn. Muốn làm việc tốt, làm việc có kết quả, chắc chắn phải có động lực, mà động lực lớn nhất chính là động lực bên trong mỗi cá nhân. Song song với đó, các cán bộ trong Vụ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, làm việc khoa học, có kế hoạch. Lãnh đạo đơn vị phải có sự đánh giá khách quan, công tâm kết quả công việc của mỗi cán bộ và chuyên viên. Đây cũng chính là động lực làm việc cho tất cả cán bộ, chuyên viên của Vụ trong thời gian qua.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất, đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Ban Tuyên giáo Trung ương trong năm 2020, cụ thể như sau: Thứ nhất, tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo. Thứ hai, chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thứ ba, triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thứ tư, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Thứ năm, thực hiện tốt việc hướng dẫn, tham mưu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường; giáo dục, đào tạo; y tế, dân số, an sinh xã hội. Thứ sáu, chủ động triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc. Thứ bảy, về công tác tổ chức, cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của cơ quan. Tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hút cán bộ đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ và phù hợp với đặc thù của công tác tuyên giáo.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

TÍCH CỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO NGAY TỪ ĐẦU NĂM

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, trong năm 2019, toàn Ban đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đạt kết quả tương đối tốt, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

“Không chỉ là số lượng mà quan trọng là tiến độ và chất lượng nhiều việc trong năm qua đã được nâng lên. Nhiều hạn chế được chỉ ra khi tổng kết năm 2018 đã được khắc phục. Các đề án trong năm 2019 không bị nợ đọng; một số Đề án có chất lượng tốt, được đánh giá cao, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có cơ sở để ban hành chủ trương mới như Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW. Chất lượng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, báo cáo có tiến bộ, không còn sai sót căn bản như sai về bố cục, từ ngữ dùng không chuẩn. Các văn bản góp ý, thẩm định đã được nâng lên, sắc nét hơn; nhiều ý kiến thẩm định của Ban Tuyên giáo đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành đánh giá cao” - Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm phải khắc phục như chất lượng một số văn bản thẩm định, đề án, tài liệu, báo cáo, hướng dẫn… còn hạn chế và không đồng đều ở các vụ, đơn vị. Cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những bất cập trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các vụ, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt hơn, đổi mới, sáng tạo hơn. Trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ sau:

Một là, tích cực nâng cao chất lượng trong tham mưu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Hai là, đổi mới việc xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đề án Ban được ủy quyền. Trong quá trình triển khai xây dựng đề án cũng như kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc khảo sát tại các địa phương cần có kế hoạch cụ thể.

Ba là, các vụ, đơn vị tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng góp ý báo cáo chính trị của các đảng bộ trực thuộc Trung ương khi được xin ý kiến. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, cổ vũ thúc đẩy toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2020; phòng, ngừa tình trạng mải lo đại hội mà bê trễ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bốn là, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các vụ, đơn vị trong Ban với các cơ quan bên ngoài để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Về các công việc nội bộ của Ban, cần triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ… bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, được người, được việc. Từng đồng chí cán bộ, nhân viên của Ban cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau, cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

* Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng cờ thi đua cho 5 vụ, đơn vị vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 10 vụ, đơn vị vì đã có những thành tích tiêu biểu trong công tác công đoàn năm 2019.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất