Tiếp tục tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới
Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TA)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề “Đường Hồ Chí Minh trên biển - hiện thân của ý chí, khát vọng, hòa bình, thống nhất Tổ quốc”.

Đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên biển Đông, được thành lập ngày 23/10/1961. Đây là con đường vận chuyển vũ khí từ miền Bắc Việt Nam vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường này là một sáng tạo chiến lược của Đảng về chiến tranh nhân dân để góp phần to lớn làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề “Đường Hồ Chí Minh trên biển - hiện thân của ý chí, khát vọng, hòa bình, thống nhất Tổ quốc”.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề “Đường Hồ Chí Minh trên biển - hiện thân của ý chí, khát vọng, hòa bình, thống nhất Tổ quốc”.

Dù trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quân và dân ta triển khai tích cực các hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển, đảo không ngừng được củng cố; các lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo phát triển ngày càng vững mạnh. Trong đó, Hải quân nhân dân Việt Nam lớn mạnh vượt bậc, đủ sức làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thông qua chuyên đề, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân mong muốn báo cáo viên các cấp tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, ý nghĩa của biển đảo quê hương; phát huy giá trị đường Hồ Chí Minh trên biển, kế thừa, phát huy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị cũng được nghe chuyên đề: “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay”. Chuyên đề nhấn mạnh về tính kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Định hướng công tác thông tin tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tháng 10/2021, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cần tiếp tục thông tin sâu đậm nội dung, ý nghĩa của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Tiến hành thành lập tuyến đường (23/10/1961 – 23/10/2021).

Bên cạnh đó, bám sát các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương IV khóa 13 liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội. Tập trung nhấn mạnh về nội dung chương trình kỳ họp, những kết quả, ý nghĩa của kỳ họp, các vấn đề thảo luận tại hội nghị. 

Hội nghị hình thức trực tuyến tới 1.782 điểm cầu trên cả nước. (Ảnh: TA)

Hội nghị hình thức trực tuyến tới 1.782 điểm cầu trên cả nước. (Ảnh: TA)

Về công tác đối ngoại, chú trọng tuyên truyền về công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Các hoạt động giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Cùng đó, thông tin các thành quả đối ngoại nhằm làm nổi bật vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền về Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về "Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung" nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới và Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong trạng thái bình thường mới thiết lập sau kiểm soát dịch bệnh COVID-19, cần tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, tránh lơ là, chủ quan và các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Đội ngũ báo cáo viên tiếp tục truyền tải các thông điệp ý nghĩa liên quan đến các ngày kỷ niệm trong tháng như 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021); ngày kỷ niệm của các ban, bộ, ngành như: 67 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021), 91 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021), 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)...

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất