Bắc Giang: Giao ban công tác tuyên giáo Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II

Quý 1/2022, mặc dù dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song với sự chủ động, sáng tạo, kịp thời của hệ thống tuyên giáo các cấp, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và ban thường vụ cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu chỉ đạo, tập trung tuyên truyền những thành tựu, kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và địa phương đạt được trong năm 2021, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, gắn với thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Công tác thông tin thời sự tiếp tục được quan tâm thực hiện nề nếp, có nhiều đổi mới, hình thức trực tuyến đến cơ sở được tăng cường. Trong quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo cấp huyện tổ chức được gần 50 hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Công tác biên tập, phát hành bản tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, phát hành 3 kỳ Bản tin Thông báo nội bộ, với 25.500 bản; 3 số Bản tin tham khảo dành cho lãnh đạo chủ chốt với 500 bản và 500 Bản tin dùng cho báo cáo viên; viết, biên tập và đăng tải gần 150 tin, bài, ảnh trên Trang Thông tin điện tử, với trên 300 nghìn lượt truy cập.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được đặc biệt quan tâm, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá của các thế lực thù địch.

Công tác quán triệt các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với sinh hoạt chính trị tư tưởng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu ban thường vụ cấp ủy cùng cấp ban hành hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII);  tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Công tác dư luận xã hội được duy trì hoạt động nền nếp, có hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch điều tra DLXH về “Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh”. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức điều tra DLXH trên mạng xã hội về nội dung “Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên và công tác phòng, chống dịch”. Công tác văn hóa, văn nghệ được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch..

Trong quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực triển khai thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên tập, biên soạn Sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tập III (2005-2020)”. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký việc tốt làm theo Bác và những việc khó để tập trung giải quyết trong năm 2022. Hướng dẫn lựa chọn, thẩm định tư liệu, tài liệu các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ xây dựng loạt phim ngắn, phim tài liệu của hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; đề xuất, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen và giới thiệu Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt một số nội dung quan trọng như: Tăng cường tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các cấp. Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2022. Tham mưu triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục tăng cường công tác DLXH; tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát tình hình DLXH thông qua mạng xã hội, nhất là về những vấn đề, lĩnh vực Nhân dân quan tâm. Chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng tham mưu sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng về khoa giáo gắn với tổng kết các mô hình ở địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh về văn hóa; đặc biệt là Kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; chỉ đạo tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn trong điều kiện mở cửa, thích ứng an toàn với dịch Covid-19...

Hoàng Chung

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất