Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên tỉnh Bắc Kạn tháng 9/2021

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo quý III năm 2021; bàn phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Đồng thời, thảo luận, tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong quý III năm 2021 và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, giải pháp để nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong quý IV năm 2021, nhất là việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn, phòng công tác Đảng và công tác chính trị) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo năm 2021, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị ở các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cụ thể, sát với điều kiện thực tế, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Thứ hai, tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, sớm tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ; quan tâm nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covd-19; khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch nhưng cũng không tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng, căng thẳng trong nhân dân; nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động xung quanh việc phòng, chống dịch.

Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 24/3/2021 của Tỉnh ủy về Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tại địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cấp ủy kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Tăng cường nắm thông tin, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm để tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng kịp thời, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ sáu, Khẩn trương rà soát, tham mưu xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tuyên giáo đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Thứ bảy, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất