Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Thông tin chuyên đề Quý III/2023

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe nguyên Đại sứ Bùi Thế Giang, Nguyên Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu – Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương trình bày chuyên đề Một vài nét về quan hệ Việt – Mỹ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyển, Trưởng phòng Báo cáo viên Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày chuyên đề Nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới.

Nguyên Đại sứ Bùi Thế Giang trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Thế Giang trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tiếp thu các chuyên đề và phổ biến, quán triệt các nội dung để vận dụng trong điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương.

Cấp ủy tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh kết quả thực hiện Kết luận số 21của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các cơ quan Trung ương, và về Cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Tuyên truyền những kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tuyên truyền nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất