Đồng Nai tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Huy Anh)

Hội nghị tổ chức trực tuyến tại 14 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham dự của 1.673 đồng chí cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tích cực nghiên cứu, học tập, vận dụng kiến thức tiếp thu được để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, giải pháp khả thi cho lĩnh vực công tác, địa phương của mình; các cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để chuyên đề được lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp ủy trực thuộc tỉnh triển khai nghiên cứu, học tập sâu rộng ở địa phương, đơn vị mình để toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nội dung chuyên đề năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS. TS. Trần Văn Phòng, Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung chuyên đề năm 2022; cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Nội dung Chuyên đề gồm 4 phần chính và một số nội dung gợi ý sinh hoạt, thảo luận trong chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: 1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật; 2) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; 3) Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 4) Một số tác phẩm, bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm. (Ảnh: Huy Anh)

Thời gian qua, công tác cán bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương, quy định về công tác cán bộ được cụ thể hóa, điều chỉnh, bổ sung kịp thời; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ được coi trọng; ngày càng quan tâm hơn đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã được triển khai đồng bộ đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, có sức lan tỏa trong Đảng và xã hội.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp chưa thật sự nêu gương trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, các chủ trương, nghị quyết của Đảng; thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có mặt chưa đảm bảo được yêu cầu, nhất là, đào tạo về trình độ lý luân chính trị. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có trường hợp chưa đánh giá đúng năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ dẫn đến vi phạm. Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu chưa thực hiện tốt quy chế nêu gương, quy chế dân chủ cơ sở.

Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, lối sống mẫu mực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, nhất là đánh giá, quy hoạch, đào tạo, quản lý, sử dụng cán bộ; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ giai cấp công nhân. Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ để đào tạo, chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài. Thực hiện nghiêm việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết thay thế, cho thôi chức đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín giảm sút. Đầu tư đúng mức cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo tiêu chuẩn chức danh./.

Lương Trọng Ân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất