Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc; cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện…

Các đại biểu tại hội nghị đã được quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững” do GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhấn  mạnh, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và những nội dung cụ thể của chuyên đề năm 2022 lan tỏa vào thực tiễn của đời sống xã hội, mỗi cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung học tập, xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ, từng ngành, từng cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc làm cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh và đa dạng hoá công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc kiểm điểm, ‘tự soi” lại mình, đơn vị mình để “tự sửa”. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc của quê hương Bắc Kạn anh hùng với ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, đoàn kết thống nhất vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động sáng tạo chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững. Trước mắt, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh để đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới./.

Hội nghị kết nối tới 151 điểm cầu trực tuyến và 617 điểm cầu theo dõi qua sóng trực tiếp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với hơn 23.600 cán bộ, đảng viên tham dự.

 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất