Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023
Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải Hội thi.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức DụcỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh”. Trong đó có 4 nội dung lớn đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; Quan điểm của Đảng về trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; Kết quả và sự cần thiết của việc nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; Nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị: Các cấp, các ngành, các tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt sâu sắc Chuyên đề năm 2023, chuyên đề toàn khóa gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo. Tổ chức tốt việc xây dựng, thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, trong đó xác định rõ nội dung công việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác với phương châm: Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; “học tập” đi đôi với “làm theo” và “nêu gương”, chú trọng việc “nêu gương” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Trọng tâm là nêu gương trong đổi mới tư duy, hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cá nhân; nêu gương trong cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trịtạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, tạo thành phong trào rộng lớn, thu hút sự cống hiến nhiệt tình, say mê sáng tác, quảng bá của các văn nghệ sỹ, phóng viên để có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo Bác chất lượng và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Tại hội nghị, 1 tập thể, 2 hộ gia đình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuậttỉnhđã tổng kết và trao 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 10 giải khuyến khích và 6 giải thưởng quảng bá cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025.

Đỗ Nhung - Hải Hà

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất