Khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững

Các đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp triển khai, quán triệt Chuyên đề; tập trung vào 3 nội dung quan trọng: Sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững; Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Đẩy mạnh học tập, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Lý nhấn mạnh đến các giải pháp cần triển khai trong thời gian tới. Gắn việc học tập, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên theo nội dung chuyên đề năm 2022-2023 với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Các cấp ủy cần nắm vững, triển khai thực hiện đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhằm phát huy nội lực, tận dụng hiệu quả thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững theo đường lối đổi mới của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân. 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc, giá trị, ý nghĩa to lớn và thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc học tập, làm theo nội dung chuyên đề năm 2022-2023. 

Đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác bằng hành động thực tiễn cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. Kịp thời xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm; khen thưởng, biểu dương những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu để nhân rộng.

Nguyễn Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất