Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường, công tác dân vận của Đảng bộ Khối có nhiều điểm khác biệt so với công tác dân vận của các tỉnh, thành ủy; Đảng bộ ở Khối cơ quan Trung ương không có hệ thống chính quyền cùng cấp, không gắn với địa bàn dân cư, đặc biệt là không có ban dân vận theo ngành dọc. Do đó, công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có hai đích hướng tới: Một là, tổ chức đảng có trách nhiệm lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện công bằng xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Hai là, thực hiện công tác dân vận của ngành trên phạm vi cả nước. Vì vậy, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong Đảng bộ Khối không chỉ tác động tích cực đến kết quả công tác ở các cơ quan Trung ương, mà còn góp phần quan trọng vào việc ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội ở Trung ương. Công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương không chỉ là trực tiếp vận động, mà còn có cả những hoạt động gián tiếp vận động. Hoạt động của tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị trực tiếp có tác động ảnh hưởng làm thay đổi nhận thức, thay đổi hành động của người dân, nhưng cũng có những hoạt động gián tiếp như xây dựng đường lối, quan điểm, luật pháp, cơ chế, chính sách, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có ảnh hưởng lớn đến người dân. Kết quả công tác, hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương có tác động trực tiếp, sâu sắc đến đời sống của nhân dân.

Các tham luận tại Tọa đàm đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác dân vận, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các đảng bộ trong Khối cơ quan Trung ương thời gian qua; nội hàm, những nội dung, phương thức, yêu cầu, những công việc cụ thể của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là yêu cầu quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ và trách nhiệm làm dân vận trong tình hình hiện nay; việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác dân vận của các đảng bộ, chi bộ cần được nhận rộng, phát huy...

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, qua theo dõi hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian qua, đặc biệt là công tác dân vận của Đảng bộ Khối, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, những kết quả, thành tích của Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc trong thời gian vừa qua; chia sẻ với những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng nói chung cũng như công tác dân vận nói riêng của Đảng bộ Khối.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, hiệu quả công tác dân vận của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối không chỉ có tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong đảng bộ mình, mà còn tác động đến chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan tham mưu chiến lược, hoạch định và chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao việc Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về "Nâng cao hiệu quả công tình tác dân vận của Đảng bộ cơ quan nhà nước", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, đảng viên về công tác dân vận trong hình mới; ban hành chuẩn mực đạo đức công vụ để cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện.

Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới, trong nước, những thuận lợi, khó khăn của đất nước trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh những yêu cầu rất cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị, cũng như đòi hỏi tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tổ chức bằng các hình thức thích hợp để làm rõ những yếu tố thuận lợi, khó khăn và đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết liên quan tới công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền; đề nghị Đảng ủy Khối chỉ đạo để toàn Đảng bộ nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tổ chức tổng kết 5 năm Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/1/2017 về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan Nhà nước"...

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng để phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng nhà tình nghĩa tặng các hộ nghèo là gia đình có công với cách mạng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng Kế hoạch kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, trong đó có việc vận động ủng hộ kinh phí xây dựng 150 nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/căn) tặng các gia đình có công với cách mạng, là hộ nghèo ở các địa phương thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam. Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối, các đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã tích cực vận động cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ hoạt động ý nghĩa, thiết thực này. Đến thời điểm này, toàn Đảng bộ Khối đã vận động được 17,6 tỷ đồng./.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất