Phát huy vai trò công tác tuyên truyền góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội và quảng bá hình ảnh quê hương, con người An Giang
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CẦU NỐI GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN

Trên địa bàn An Giang hiện có 3 cơ quan báo chí (Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và Tạp chí Thất Sơn); 02 Cổng Thông tin điện tử cấp tỉnh (Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh); 33 cổng thành phần, 11 đài truyền thanh cấp huyện và 156 đài truyền thanh cấp xã. Qua đó, có gần 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhà báo chuyên nghiệp, cùng đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị làm công tác thông tin, tuyên truyền trong tỉnh.

Thông qua tuyên truyền, những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… tiếp tục được duy trì, nâng cao cả về số lượng và chất lượng; gắn kết chặt chẽ giữa thông tin, tuyên truyền và đấu tranh trên báo chí cũng như các loại hình truyền thông khác. Các chuyên trang, chuyên mục: “Sinh hoạt tư tưởng”, “Hiểu đúng”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng” trên Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và các cổng, trang tin điện tử của các địa phương, đơn vị… ngày càng tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Đặc biệt, trước bối cảnh phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, qua công tác tuyên truyền đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc các cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang luôn lắng nghe, chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp và người dân; chủ động nắm bắt, ghi nhận thông tin từ cơ sở, từ cuộc sống, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước trong thực tiễn.

Năm qua cũng là năm An Giang diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa nổi bật, như: Kết nối điểm cầu truyền hình trực tiếp “Khúc tráng ca hoà bình” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Hội thảo khoa học cấp tỉnh “An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832 - 2022)”; Thủ tướng Chính phủ quyết định ngày 22/11 hàng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”; Lễ Kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022); tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang; Giao lưu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;… Bên cạnh đó, còn hàng loạt những sự kiện kinh tế - xã hội, như: Khởi công dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên; Hội nghị công bố, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Lễ khởi công xây dựng cầu Châu Đốc; Khánh thành Nhà máy gạo Hạnh Phúc của Tập đoàn Tân Long ở xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn); tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026;… Tất cả những sự kiện nổi bật đó, thông qua công tác tuyên truyền, thông qua hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh và sự kết nối với báo chí Trung ương, khu vực… đã góp phần giúp cho hình ảnh, quê hương con người An Giang được phản ánh đậm nét và lan tỏa sâu rộng cả trong và ngoài tỉnh.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang.

Có thể nói, với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dấn thân, cống hiến”, đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí trên địa bàn tỉnh dù bất cứ hoàn cảnh nào vẫn nỗ lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn, tăng cường trau dồi kiến thức đáp ứng yêu cầu đổi mới. Ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí, nhiều nhà báo của tỉnh đạt giải cao tại các giải báo chí toàn quốc, khu vực. Qua công tác tuyên truyền, qua các tác phẩm báo chí, qua cuộc sống bình dị thường nhật… đội ngũ phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí trong tỉnh và những cán bộ, đảng viên làm công tác thông tin, tuyên truyền luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân trong việc phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tăng cường định hướng tuyên truyền và phản ánh toàn diện, kịp thời, trung thực, bức tranh sinh động của đời sống xã hội. Thông qua việc tăng cường cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực. Từ đó niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền cũng ngày càng được củng cố, nâng cao.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT SỨ MỆNH VÀ TRỌNG TRÁCH TRƯỚC ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN

Với vai trò là lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nhất là trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển không ngừng; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động; cạnh tranh thông tin diễn ra quyết liệt… đòi hỏi các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là vũ khí sắc bén, ngọn cờ đầu, nòng cốt trong cả ba hình thái chủ yếu của công tác tư tưởng là: Lý luận, tuyên truyền và cổ động; góp phần động viên, khích lệ, khơi dậy khát vọng phát triển. Cụ thể, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy tính Đảng, tính chiến đấu; chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với các phong trào thi đua yêu nước; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Với vai trò là vũ khí tư tưởng của Đảng, của Nhà nước; các cơ quan làm công tác tuyên truyền, báo chí trong tỉnh cần chủ động, tích cực tham gia vào việc tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; tăng cường những nội dung truyền thông có tính lý luận, chuyên sâu, các tuyến bài trọng điểm về tổng kết các vấn đề thực tiễn của tỉnh, của địa phương. Tăng cường nắm chắc tình hình, góp phần dự báo, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, cổ động; đề cao tính Đảng, tính Nhân dân, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong các nội dung tuyên truyền, các tác phẩm báo chí, truyền thông.

Thứ hai, quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang; phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các cơ quan làm công tác tuyên truyền, báo chí trong tỉnh cần nhận thức và phát huy tốt hơn nữa chức năng phản biện xã hội; từ đó, kiên định mục tiêu, tỉnh táo nhận diện; phản ánh đúng và trúng ý Đảng, lòng dân. Có hình thức tuyên truyền phù hợp cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; không hoài nghi, dao động. Xử lý tốt, hài hòa giữa việc thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị với đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần kịp thời ngăn chặn cái xấu và tăng cường cổ vũ cho những cái tốt đẹp, cho những điều tử tế. Thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. 

Mang sứ mệnh xây dựng niềm tin cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân; các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong tỉnh, kể cả hệ thống đài truyền thanh cơ sở, cần bám sát thực tiễn, truyền cảm hứng đến tận cơ sở, không để vùng trắng về công tác tư tưởng; phải là nơi để người dân tin tưởng gửi gắm tâm tư nguyện vọng, phản ánh tiếng nói của Nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa người dân, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền. Tích cực, chủ động đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, chất lượng các tác phẩm báo chí, bảo đảm thông tin đúng, trúng, hay và hấp dẫn; chú trọng phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng cùng với phát huy tốt hơn nữa vai trò của sản phẩm báo in truyền thống.

Thứ ba, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong các cơ quan tuyên truyền, báo chí thật sự trong sạch, vững mạnh; tuân thủ các quy định của Đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chính đội ngũ những người làm công tác thông tin, tuyên truyền, những người làm công tác báo chí trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ - nhất là trước yêu cầu chuyển đổi số…; cần tăng cường công tác phối hợp, triển khai đồng bộ nhiệm vụ công tác tuyên truyền theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, có đột phá. Tập trung xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, báo chí có bản lĩnh chính trị, phẩm chất và đạo đức; có môi trường làm việc “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”; có năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ vững vàng, thực sự là những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng - không chỉ phản ánh đầy đủ, sinh động tình hình thực tế, mà vươn lên, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội; không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng, mà phải định hướng cho công chúng, động viên, cổ vũ triệu người như một, cùng đồng lòng xây dựng An Giang – quê hương Bác Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thứ tư, trong tổng thể bức tranh chung, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ. Các cơ quan làm công tác tuyên truyền, báo chí trong tỉnh phải bám sát những chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để đẩy mạnh tuyên truyền.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương phát biểu định hướng nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương phát biểu định hướng nhiệm vụ năm 2023

Bên cạnh tiếp tục tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, cần tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Song song đó, tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2023; đồng thời, tăng cường tuyên truyền quảng bá các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; các lễ hội văn hóa, lịch sử truyền thống; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Phát huy những kết quả đạt được, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, quyết tâm, tin tưởng rằng các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí trong tỉnh thông qua công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục nêu bật hình ảnh một An Giang giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, các hộ gia đình chính sách; một An Giang nhiều triển vọng khởi sắc với nhiều sự kiện, nhiều công trình mới được khởi công, khánh thành và phát huy hiệu quả; một An Giang nỗ lực, trên đà phục hồi sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo./.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất