Tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Báo Hà Nam

Theo đó, hai bên đã thảo luận, thống nhất chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh trong triển khai Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (giai đoạn 2021-2026) với những nội dung chủ yếu: Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành, nhất là các nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Phối hợp thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Tuyên truyền về công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đầu các nhiệm kỳ; những sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 2 cơ quan.

Phối hợp trong nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội; những nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; trên cơ sở đó có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan xác minh làm rõ, giải quyết; đồng thời giao các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh, đảm bảo tuân thủ pháp luật, kỷ cương trên địa bàn tỉnh.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, xuyên tạc, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm liên quan đến thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam cũng thống nhất trách nhiệm của hai cơ quan trong thực hiện chương trình và đại diện hai cơ quan đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026./.

Minh Triết

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất