Vĩnh Long triển khai quán triệt Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh triển khai, quán triệt các văn bản gồm: Báo cáo số 167-BC/TU, ngày ngày 24/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, Kết luận số 26-KL/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về “tình hình và kết quả nổi bật quý IV và cả năm 2021, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới”, Kế hoạch số 87-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế yêu cầu các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quán triệt, học tập tại địa phương, đơn vị mình. Lưu ý, các cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo mở các lớp học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt, cụ thể là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp truyền đạt, phải bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập, quán triệt nghị quyết bằng các hình thức cho phù hợp. Trường hợp cần thiết, có thể đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để có sự hỗ trợ. Trong triển khai phải làm rõ được những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và đặc biệt là điểm mới mang tính đột phá về tư duy để sau khi triển khai, quán triệt tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức của Đảng bộ và Nhân dân, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong hành động, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long

Song song đó, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo mọi người dân được biết và nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy, từ đó phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo các cơ quan thông tin đại chúng cần mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, nhất là đối tượng công nhân trong các doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sau hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo các cấp, theo cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện thật tốt Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm tạo ra sự đổi mới tư duy, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang Chiến

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất