Lai Châu: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bản Nậm Cầy (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 05 VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ HẰNG NĂM

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm đảm bảo bài bản, nghiêm túc, kịp thời, thống nhất đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Để nâng cao chất lượng quán triệt, truyền đạt các chuyên đề, Tỉnh ủy đã mời báo cáo viên Trung ương lên tổ chức quán triệt tại cấp tỉnh, một số huyện mời báo cáo viên cấp tỉnh; tại các hội nghị các đồng chí báo cáo viên đã liên hệ nội dung học tập, làm theo Bác với tình hình thực tiễn của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế; chủ động ghi hình nội dung tại các hội nghị để phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời cung cấp tài liệu để phục vụ việc quán triệt, học tập các hội nghị. Toàn tỉnh Lai Châu đã có 9.630 hội nghị học tập, quán triệt cho 198.835 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đạt tỷ lệ gần 96% và tuyên truyền đến 756.811 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân.

Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm học tập và làm theo Bác của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, từ đó tích cực, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT KẾ HOẠCH ĐẾN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và hầu hết cấp ủy cơ sở đã triển khai nghiêm túc việc rà soát, bổ sung, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, gắn việc học tập và làm theo Bác với kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm; chỉ đạo xây dựng, thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện được Nhân dân đánh giá cao. Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy chế, quy định, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Duy trì đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt định kỳ gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nội dung tập trung thảo luận, xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để việc học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm; kịp thời nhận diện các biểu hiện suy thoái và đánh giá tình hình thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc học tập theo Bác gắn với triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền... qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đảm bảo nghiêm túc, kịp thời. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW trong kiểm điểm, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Qua kiểm điểm đã xác định, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời các tập thể, cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng việc nhận diện và xác định những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diến biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái sai và các biểu hiện lệch lạc; góp phần thực hiện thắng lời nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh hằng năm và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội được tôn vinh và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Trong 5 năm, toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng được 140 mô hình hay, cách làm hiệu quả,  3.274 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, 3.013 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng ở các cấp.

 Tiêu biểu như mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình “Mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng”, “Em nuôi của Đoàn” của các tổ chức Đoàn Thanh niên; mô hình phát triển phong trào xây dựng bản sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Khun Há và “Sửa đổi lề lối, tác phong làm việc về thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Trung tâm y tế huyện Tam Đường; mô tăng "Trường bán trú - nông trại" ở các trường PTDTBT THCS xã Tà Mung và PTDTBT THCS xã Ta Gia của huyện Than Uyên; mô hình “Kết hợp hành quân dã ngoại làm công tác dân vận và tham gia xây dựng nông thôn mới” của Trung đoàn 880, Đảng bộ Quân sự tỉnh; chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh… Một số cấp ủy, địa phương có những cách làm hay, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, điển hình như: Huyện ủy Nậm Nhùn hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở lập hồ sơ hội nghị sau học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; biên soạn 10 loại tài liệu để tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân; Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức tuyên dương 133 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp trong Chương trình  “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lai Châu”... Thông qua các mô hình hay, cách làm sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

ĐỔI MỚI MẠNH MẼ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHỈ THỊ

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các chuyên đề hằng năm; kết quả thực hiện Di chúc của Bác; gắn tuyên truyền Chỉ thị với nội dung học tập và làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị tại các địa phương, đơn vị; gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, phát hiện nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương của Người trong đời sống của các tầng lớp Nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo của địa phương.

Các cơ quan báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử tỉnh duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều tin, bài, phóng sự. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ sáng tác nhiều tác phẩm về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, quan tâm chỉ đạo đăng tải tin, bài về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các mô hình, điển hình tiên tiến, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập, làm theo Bác trên hệ thống thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thông tin, cổ động trực quan; tăng cường chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cơ sở; tổ chức các cuộc thi, diễn đàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nhiều cấp ủy đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền qua mạng xã hội ( zalo, facebook) và các trang fanpage của địa phương; đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Trong 5 năm, báo Lai Châu đăng hàng nghìn tin, bài, ảnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất và phát 480 chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 5.129 tin, bài, phóng sự. Đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố xây dựng hơn 9.000 tin, bài, chuyên mục. Một số huyện (Than Uyên, Tân Uyên) tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Thái trên sóng truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Hội Văn học nghệ thuật tổ chức 30 trại sáng tác địa phương, 3 trại sáng tác Trung ương cho gần 500 lượt hội viên, cộng tác viên. Tạp chí Văn nghệ Lai Châu đăng tải, giới thiệu hàng trăm tác phẩm thuộc các chuyên ngành văn học nghệ thuật của hội viên. Ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổ chức 414 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó có 301 buổi phục vụ tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 113 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ gần 350.000 lượt người xem; tổ chức 4.650 buổi chiếu phim lưu động tại 2.000 điểm chiếu của các xã, phường, thị trấn phục vụ trên 370.000 lượt người xem; tổ chức 3.129 buổi tuyên truyền lưu động, trên 200 buổi triển lãm; treo hơn 25.000 lượt băng zôn, trên 2.100 cụm pa nô, 114.000 lượt cờ các loại, 8.869 lượt xe thông tin lưu động. Hội Nông dân xuất bản 19.570 cuốn Thông tin Nông dân Lai Châu; Tỉnh đoàn đăng tải 5.932 tin, bài. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền đến 1.140.495  lượt người.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đến nay, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng, trung tâm chính trị cấp huyện nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh", đưa nội dung "Học tập, làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào, cán bộ Lai Châu" vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho học viên, sinh viên. Các trường học đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy trong môn Giáo dục công dân, tích hợp những câu chuyện kể về Bác trong các môn Tiếng Việt, Ngữ văn, Lịch sử cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, tỉnh Lai Châu đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm quý báu, tạo cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục triển khai đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới:

Một là, các cấp ủy phải thực sự xem việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng để quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo; xác định đúng nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo hiệu quả. Gắn thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng-chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu.

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng-chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu.


Hai là, chú trọng đổi mới cách thức quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đối tượng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Ba là, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc việc học tập và làm theo Bác.

Bốn là, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời, nghiêm khắc phê bình, xử lý những đơn vị chưa quyết liệt, chưa hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trong thời gian tới, phát huy kết quả và bài học kinh nghiệm đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát với thực tế của địa phương, đơn vị, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và thực hiện trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai đoạn mới đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực, trong đó cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân.

Hai là, tập trung tham mưu đổi mới, đa dạng hóa phương pháp và hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để việc học tập và làm theo Bác trở lên gần gũi, phù hợp với tất cả mọi người. Tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025”. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là cho thế hệ trẻ; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ba là, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc duy trì nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ; việc xây dựng kế hoạch sửa chữa khuyết điểm của tập thể, tiếp tục xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng năm của cá nhân; việc rà soát, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, sinh viên, học sinh; việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả hằng năm, sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết giai đoạn thực hiện. Thường xuyên làm tốt công tác công tác tuyên truyền, nhân rộng  những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; quan tâm công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Đỗ Nhung

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất