• Động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh phát huy nội lực

  Động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh phát huy nội lực

  (TG) - Năm năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc quan trọng, thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức và cá nhân.

 • Nữ Bí thư chi bộ làm theo lời Bác

  Nữ Bí thư chi bộ làm theo lời Bác

  (TG) - Gần gũi, nhiệt tình, giản dị đó là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với đồng chí Mông Thị Long Biên - Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.  

 • Người đảng viên gần 70 năm tuổi Đảng say sưa sưu tầm, biên soạn tư liệu về Đảng, Bác Hồ

  Người đảng viên gần 70 năm tuổi Đảng say sưa sưu tầm, biên soạn tư liệu về Đảng, Bác Hồ

  (TG) - Đảng viên Phạm Ngọc Xương (sinh năm 1933) ở thôn Quyết Tiến, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) được nhiều người biết đến bởi ông không chỉ là tấm gương sáng về học tập và làm theo Bác mà còn là một đảng viên cao tuổi lưu giữ nhiều tư liệu quý do chính bản thân ông dày công sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn với mong muốn giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu sâu sắc hơn về Đảng, về Bác kính yêu. 

 • "Làm theo mệnh lệnh trái tim", nỗ lực quyết tâm "hết dịch mới về"

  "Làm theo mệnh lệnh trái tim", nỗ lực quyết tâm "hết dịch mới về"

  (TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng nền y học Việt Nam và y đức của người thầy thuốc. Theo Người, y đức là thiên chức cao quý của người thầy thuốc; vun bồi y đức là góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân như hiện nay.  

 • Về học và làm theo Bác

  Về học và làm theo Bác

  (TG) - Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dễ hay khó, như thế nào cho hiệu quả? Trả lời được câu hỏi này, mới có thể nhận thức đúng và có hành động đúng, không rơi vào sự giáo điều, máy móc, dẫn đến mất phương hướng trong chỉ đạo, và trong thực hiện học tập và làm theo Bác.

 • Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay

  Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay

  (TG) - Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn là một mẫu mực về tinh thần làm việc và ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với Người, có tinh thần, trách nhiệm là phải “nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”; bất kỳ việc to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải “đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”.

 • Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác

  Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác

  (TG) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác trên cả ba nội dung: học Bác, làm theo Bác và nêu gương.   

 • Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai nhiệm vụ chính trị, thực hiện phong trào thi đua yêu nước ​

  Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai nhiệm vụ chính trị, thực hiện phong trào thi đua yêu nước ​

  (TG) - Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

  (TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, con con người... Trong những tư tưởng ấy, đại đoàn kết dân tộc là một nội dung cốt lõi, làm nên dấu ấn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng thành công trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới cũng như trong cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay.  

 • Ngọc Biên (Trà Vinh): Làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

  Ngọc Biên (Trà Vinh): Làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

  (TG) - Vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thống nhất chọn mô hình “Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”,  

 • Trà Vinh: Học và làm theo Bác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

  Trà Vinh: Học và làm theo Bác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

  (TG) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác học tập, nghiên cứu nội dung Chỉ thị, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm. 

 • 55 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

  55 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

  Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã trở thành bất hủ, không chỉ phản ánh ý chí, khát vọng của toàn dân tộc mà còn trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Việt Nam.

 • Gia Lai: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05

  Gia Lai: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05

  (TG) - Công tác tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội za lo, facebook… được các cấp ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm.

 • Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ta nhấn mạnh, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học Bác cách “nêu gương” là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu, lan tỏa vào đời sống; trở thành cốt cách, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên.

 • Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

  Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

  (TG) - Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất