Hội Người cao tuổi nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng ngày 18/3, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023; giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự và quán triệt tại hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Các đồng chí đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam. Dự Hội nghị có 3.500 đại biểu NCT tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp trao đổi nội dung chuyên đề “Những vấn đề về NCT Việt Nam”, đồng thời định hướng một số hoạt động cho Hội NCT trong thời gian tới. Các nội dung trao đổi rất sát thực với tình hình thực tế hiện nay.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: Những khó khăn, thách thức khi Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ diễn ra rất nhanh, đòi hỏi phải nhanh chóng có những giải pháp, chính sách như: lồng ghép vấn đề già hóa dân số trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; khuyến khích phát huy NCT tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó cần tăng khả năng tiếp cận của NCT tới các dịch vụ y tế; nghiên cứu xây dựng gói dịch vụ chăm sóc dài hạn cho NCT, như: chăm sóc y tế, chăm sóc xã hội và chăm sóc tinh thần.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đánh giá vai trò của NCT trong xã hội, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với NCT; các chiến lược, chương trình hành động quốc gia vì NCT với những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Nhiều chủ trương, chính sách đã đi vào cuộc sống, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Hệ thống luật pháp, chính sách chăm sóc NCT của nước ta tương đối đồng bộ và ngày càng được hoàn thiện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội NCT các cấp. Trên cơ sở đó, Hội NCT phải chủ động phối hợp với các cấp ủy, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện và sớm có các chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, phát huy vai trò NCT, chăm sóc NCT ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần; tạo động lực để người cao tuổi cả nước tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nêu gương sáng trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” và được hưởng tuổi già trong tôn trọng, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với một số chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...;

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt tại hội nghị.

Cũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, hội viên NCT tại tất cả các điểm cầu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch mạnh” với 14 bài viết quan trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo của Chủ nghĩa Mac - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay; nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và nhà nước ta.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam và người cao tuổi cả nước, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trân trọng tiếp thu các nội dung định hướng, chỉ đạo, quán triệt những vấn đề cơ bản của Nghị quyết số 27 của Trung ương và thông tin một số tình hình quốc tế và trong nước của các đồng chí. Qua Hội nghị ngày hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Hội sẽ xây dựng chương trình hành động cùng với các giải pháp thiết thực để chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất. Đồng thời kịp thời cụ thể hóa, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết trong cán bộ, hội viên, người cao tuổi, hướng dẫn các cấp hội tổ chức, thực hiện hiệu quả, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị.


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng hoa Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 có 70% NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 95% NCT được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khoẻ; 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Theo thống kê, Từ năm 1989-2019, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng, từ 65,2 tuổi lên 73,6 tuổi; dự báo đến năm 2030, số NCT ở Việt Nam chiếm khoảng 17% và đến năm 2050 là 25% dân số. Tình trạng già hóa dân số đặt ra những thách thức liên quan đến nguồn cung lao động, sử dụng lao động và các chính sách về an sinh xã hội.

Đến tháng 4/2021, dân số Việt Nam đạt 98,2 triệu người, trong đó có 12,5 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (12,8%); 8,1 triệu người từ 65 tuổi trở lên (8,3%); và gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên (2%). Dự báo đến năm 2029, Việt Nam có 17,2 triệu người cao tuổi, chiếm 16,5% dân số ; năm 2039 NCT cao tuổi từ 65 tuổi trở lên với khoảng 15,46 triệu người (chiếm 14,17% dân số). /.

Duy Phong

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất