Tăng cường phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo chương trình phối hợp, trong năm 2023, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo tốt Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, quan tâm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những nhân sự trẻ là linh mục, nam, nữ tu sỹ, đồng bào Công giáo tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động xã hội tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp.

Hai bên nâng cao chất lượng các hội nghị, kỳ họp, trong đó quan tâm việc đổi mới, cải tiến, dành nhiều thời gian tham gia góp ý, phản biện, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của Giáo hội và đồng bào Công giáo.

Trong năm 2023, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các chức sắc, nam nữ tu sỹ, đồng bào Công giáo; củng cố nâng cao niềm tin của đồng bào Công giáo đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua đó, tăng cường sự đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai bên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo thi đua học tập, lao động, sáng tạo, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm đề xuất Ban Bí thư giao Đảng đoàn Mặt trận chủ trì phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương triển khai xây dựng Đề án tổng thể về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hiện nay. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương hỗ trợ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Ủy ban, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, vận động, đoàn kết đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ có chính sách đặc thù đối với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã thực hiện tốt, tuyên truyền, vận động các linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, kính chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã phối hợp chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố đạt kết quả tốt.

Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo hưởng ứng các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố phát động. Qua đó, tạo sự đồng thuận của bà con trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; chuẩn bị thật tốt, chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; quan tâm biểu dương các chức sắc, chức việc lo trọn việc đạo, chung tay việc đời, sống "tốt đời đẹp đạo"...

Theo báo cáo sơ kết công tác phối hợp năm 2022 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, sự phối hợp giữa hai đơn vị đã góp phần giúp cho phong trào thi đua yêu nước hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Sự phối hợp đã tạo ra những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của hai đơn vị theo hướng kịp thời, hiệu quả; có sự phối hợp gắn kết từ Trung ương đến địa phương, góp phần tác động đến các vị linh mục, chức sắc Công giáo. Tuy nhiên, nguồn tài chính, ngân sách cho hoạt động của Ủy ban còn hạn hẹp; việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của các chức sắc, đồng bào Công giáo; việc thông tin, phản ánh tình hình hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp chưa kịp thời…

Khiếu Tư (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất