Ra mắt Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia HCM
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Nguồn: hcma.vn)

Chiều 21/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021) và ra mắt Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 5 điểm cầu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dự buổi gặp mặt.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị Nguyễn Thắng Lợi, cho biết, trong năm qua công tác báo chí, xuất bản của Học viện đã đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện, nhất là việc nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các tạp chí, bản tin, cổng thông tin điện tử, nhà xuất bản của Học viện đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích: góp phần phản ánh sinh động thành tựu mọi mặt của sự nghiệp đổi mới đất nước; kết quả của hoạt động tư tưởng, lý luận của Đảng, kết quả nghiên cứu khoa học chính trị, những kinh nghiệm hay, những điển hình sáng tạo; tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đơn vị báo chí của Học viện đã đăng tải nhiều bài viết lý luận về đường lối đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về công tác phòng chống tham nhũng, kỷ luật Đảng, chống “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa...”

Trên các tạp chí đều có những nghiên cứu, trao đổi lý luận chuyên sâu về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở nước ta; về khoa học chính trị, khoa lãnh đạo, quản lý, giáo dục lý luận chính trị và truyền thông, pháp luật về quyền con người...

Ghi nhận và biểu dương các kết quả công việc mà tập thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên và những người làm việc trong lĩnh vực thông tin, báo chí Học viện đạt được trong thời gian vừa qua, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định, các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu tư vấn chính sách của Học viện.

Qua đó, các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử này trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện, nhất là đã có chuyên mục đóng góp vào quá trình soạn thảo các văn kiện và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; công bố các kết quả nghiên cứu mới của Học viện, kịp thời chắt lọc kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu của Học viện vào thực tiễn...

Đặc biệt, các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng việc mở chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch” để đăng tải nhiều bài trên các mục diễn đàn, trao đổi, trong đó có nhiều bài đấu tranh trực diện, sâu sắc với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo, bôi nhọ sự thật lịch sử.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cũng yêu cầu, thời gian tới, công tác thông tin, báo chí phải bám sát hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của Học viện, phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách.

Đặc biệt, công tác thông tin, báo chí phải đi đầu trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm và chủ trương mới, tạo lập sự thống nhất ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội; tăng cường các bài viết trên diễn đàn đấu tranh chính trị, tư tưởng, phản bác lại các luận điểm sai trái, lệch lạc với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó góp phần tuyên truyền, vận động và định hướng dư luận xã hội.

Cũng tại buổi gặp mặt, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cũng công bố quyết định thành lập Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời gồm 7 ủy viên./.

TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất