• Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

  Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

  (TG) - Sáng 16/12, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phạm Văn Linh và Thứ trưởng Bộ Lao động, TB&XH Lê Văn Thanh chủ trì hội nghị. 

 • Vĩnh Phúc: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

  Vĩnh Phúc: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

  (TG)-Trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới", cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác tuyên truyền miệng chuyển biến tích cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho công tác tuyên truyền miệng được quan tâm, thiết thực, đã thúc đẩy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền.

 • Tuyên truyền những kết quả tích cực của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022

  Tuyên truyền những kết quả tích cực của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022

  (TG)-Sáng 9/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí thường kỳ tháng 12/2022 với cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện văn phòng thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh.

 • Vĩnh Tường: Triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

  Vĩnh Tường: Triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

  (TG)- Đảng bộ huyện Vĩnh Tường chú trọng triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, sâu sắc trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ. 

 • Vĩnh Phúc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

  Vĩnh Phúc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

  (TG) - Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động nói chung và lao động nông thôn nói riêng có vai trò quan trọng việc phát huy nguồn lực phục vụ sự nghiệp dạy nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và xây dựng nông thôn mới; trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

 • Vĩnh Phúc: Tôn vinh 21 tác phẩm báo chí xuất sắc Giải Búa liềm vàng lần thứ VII

  Vĩnh Phúc: Tôn vinh 21 tác phẩm báo chí xuất sắc Giải Búa liềm vàng lần thứ VII

  (TG) - Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan, trung thực, Hội đồng Giải Búa liềm vàng năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc đã chấm chọn vòng chung khảo, lựa chọn được 21 tác phẩm báo chí xuất sắc để tặng thưởng tại tỉnh, đồng thời gửi Trung ương tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

 • Sử dụng công nghệ cao để nâng tầm giá trị sản phẩm sữa bò Tam Đảo

  Sử dụng công nghệ cao để nâng tầm giá trị sản phẩm sữa bò Tam Đảo

  (TG) - Với 6 sản phẩm được chứng nhận OCOP hạng 3 sao và là mô hình chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sữa bò đầu tiên trên địa bàn tỉnh, Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo đang nỗ lực xây dựng nhãn hiệu tập thể sữa bò Tam Đảo, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm sữa bò Tam Đảo.

 • Vĩnh Phúc: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Vĩnh Phúc: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  (TG) - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và và Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác xây dựng đội ngũ trí thức ở Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến quan trọng. Vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức được nâng cao và không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

  Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

  (TG) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW) tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng.

 • Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững”

  Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững”

  (TG) - Sáng ngày 30/9/2022, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững” nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày 24/11/2021. 

 • Khởi nghiệp từ trà hoa vàng

  Khởi nghiệp từ trà hoa vàng

  (TG) - Cây trà hoa vàng là một loại dược liệu quý, có nhiều giá trị về y học như khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của khối u, giảm cholesterol trong máu, chữa xơ cứng động mạch, giúp điều hòa huyết áp, hạ đường huyết… 

 • Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

  Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

  (TG) - Sau bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, với ngôn ngữ vừa kích động, vừa mị dân, dẫn dắt có chủ ý nhằm xuyên tạc, phủ nhận nội dung bài viết. Chính vì vậy, nhận diện, đấu tranh với những luận điệu đó nhằm khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bài viết đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

 • Vĩnh Phúc: Tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Vĩnh Phúc: Tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Bám sát 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhóm nhiệm vụ; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 3 khâu đột phá để cụ thể hóa Nghị quyết và triển khai thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 • Đồng chí Lại Xuân Môn làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

  Đồng chí Lại Xuân Môn làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

  (TG) - Chiều 10/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 03, Kết luận số 01 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

 • Những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Thành ủy Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

  Những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Thành ủy Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

  (TG) - Sáng 10/8, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất