Chủ Nhật, 23/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 11/9/2023 7:53'(GMT+7)

Bước đột phá từ Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã ở Mỹ Hào

Tại điểm cầu Thị ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề tại "Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ".

Tại điểm cầu Thị ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề tại "Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ".

NỘI DUNG SINH HOẠT SÁT DÂN, GẦN DÂN

Ngày chủ nhật đầu tiên, tháng đầu tiên của quý II/2023, cán bộ, đảng viên phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên tề tựu đông đảo ở điểm cầu trung tâm trụ sở của phường để tham dự “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” được tổ chức trực tuyến trong toàn thị xã. Bởi trong lần sinh hoạt này, cán bộ, đảng viên được nghe cụ thể nội dung "Vận dụng tinh thần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng thị xã Mỹ Hào văn minh, hiện đại".

Trong giờ sinh hoạt lần này, đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Mỹ Hào trực tiếp định hướng thông tin và triển khai, làm rõ nội dung cụ thể của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm xây dựng thị xã Mỹ Hào văn minh, hiện đại.

Đồng chí Phạm Thái Hưng, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Dị Sử cho biết, 476 đảng viên của Đảng bộ phường Dị Sử sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc rất háo hức khi tham dự Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã bởi được họ nghe chính các đồng chí lãnh đạo trong Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp báo cáo, truyền đạt trực tiếp nội dung về những vấn đề mình đang quan tâm.

Từ ngày có “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”, lần đầu tiên 44 đảng viên của Chi bộ Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long có một buổi sinh hoạt riêng mà không phải sinh hoạt lồng ghép với các cuộc họp điều hành sản xuất, kinh doanh khác của công ty. Đồng chí Phí Quang Đức, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long cho biết: Những chuyên đề được giới thiệu trong “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” giúp cán bộ, đảng viên của công ty nắm bắt và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả hơn, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng giống như các đảng viên của phường Dị Sử và Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long, hơn 5.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã Mỹ Hào, tại hơn 90 điểm cầu trực tuyến trong toàn Đảng bộ thị xã đều rất quan tâm, mong chờ tham dự “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”. Bởi lần đầu tiên, trong cùng một thời điểm, cán bộ, đảng viên trong toàn thị xã được nghe các đồng chí trong Thường trực Thị ủy trực tiếp trình bày, báo cáo cáo chuyên đề có nội dung thiết thực, sát với cuộc sống của người dân; giải đáp những gì còn băn khoăn, vướng mắc.

Được triển khai thí điểm từ năm 2021, trên cơ sở tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm sau thời gian tổ chức thí điểm, “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” ở Mỹ Hào được triển khai chính thức từ năm 2022 với các nội dung chuyên đề gắn với cuộc sống của các tầng lớp nhân dân như: Mỹ Hào thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19 trong 9 tháng đầu năm 2021; Kết quả công tác xây dựng Đảng bộ thị xã năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; Kết quả thực hiện nhiệm vụ của thị xã năm 2022; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gắn với chủ đề công tác năm 2023 của thị xã là “Kỷ cương, trách nhiệm, quyết liệt giải phóng mặt bằng; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng nông thôn mới”; Vận dụng tinh thần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng thị xã Mỹ Hào văn minh, hiện đại; Đồ án Quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Điểm cầu Thị ủy Mỹ Hào và các điểm cầu chi, Đảng bộ trực thuộc.

Điểm cầu Thị ủy Mỹ Hào và các điểm cầu chi, Đảng bộ trực thuộc.

 
CHÚ TRỌNG NỀN NẾP, CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

Các chi, đảng bộ trong toàn thị xã đã có nhiều cố gắng, trách nhiệm, sáng tạo, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn để tổ chức điểm cầu tại các cơ sở; bố trí thời gian, công việc, triệu tập toàn thể đảng viên của đơn vị tham dự sinh hoạt. Song song với đó, đảm bảo điều kiện vật chất, trang thiết bị, các điều kiện khác để  phục vụ buổi sinh hoạt tại địa phương, đơn vị mình.Trên cơ sở thông tin và định hướng tuyên truyền của Thị xã, các chi, đảng bộ ở cơ sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung trên trong các tầng lớp nhân dân. Duy trì nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kết quả buổi sinh hoạt theo quy định.

Việc tổ chức Giờ sinh hoạt đã bước đầu phát huy thế mạnh của thị xã về nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin của thị xã. Cung cấp thông tin chính thống tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và thị xã; những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; định hướng công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Mỹ Hào chia sẻ: “Giờ sinh hoạt đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung các chuyên đề hấp dẫn, đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Các đảng viên tham dự Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã ở Mỹ Hào.

Các đảng viên tham dự Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã ở Mỹ Hào.

Có thể khẳng định rằng, thông qua giờ sinh hoạt, bước đầu, chúng tôi đã khắc phục được tình trạng khê đọng thông tin ở cơ sở. Phần định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong Giờ sinh hoạt đã giúp các đơn vị, địa phương và từng đồng chí đảng viên xác định rõ được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ thị xã. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Mỹ Hào”.

Ngay từ khi thực hiện thí điểm “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”, Ban Thường vụ Thị ủy đã  khảo sát, đánh giá về việc thực hiện kế hoạch thí điểm của các đồng chí Thị ủy viên, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở làm điểm. Kết quả tổng hợp phiếu khảo sát và nắm tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên một lần nữa khẳng định việc tổ chức Giờ sinh hoạt là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa và đóng vị trí quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã.

Cụ thể, 95-98% phiếu khảo sát đánh giá việc tổ chức “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” là rất cần thiết, tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng sau Giờ sinh hoạt là hiệu quả, hợp lý; chất lượng Giờ sinh hoạt có nội dung tốt, phù hợp; thời gian tổ chức vào ngày chủ nhật là phù hợp; chất lượng đường truyền ngày càng ổn định; dư luận của cán bộ, đảng viên về việc tổ chức Giờ sinh hoạt là cần thiết và đồng tình, hưởng ứng.

 Năm 2023, thị xã Mỹ Hào phấn đấu có 3 xã và 6 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; huy động các nguồn lực xã hội cùng nguồn lực Nhà nước để đầu tư phát triển; xây dựng kế hoạch đầu tư công 75 công trình, dự án, với số vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng.

KHÓ NHƯNG QUYẾT TÂM LÀM CHO TỐT

Bên cạnh những thuận lợi, việc tổ chức “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” cũng còn gặp một số những khó khăn nhất định như nhân lực phục vụ kỹ thuật vận hành hệ thống họp trực tuyến, nhu cầu thực tế đòi hỏi cần phải nhiều hơn 90 điểm cầu trực tuyến. Do đặc thù của công việc, việc triệu tập đủ 100% đảng viên dự sinh hoạt đối với các chi, đảng bộ cần nỗ lực hơn nữa. Tại một số chi, đảng bộ, việc tuyên truyền tinh thần chỉ đạo của Thị ủy sau Giờ sinh hoạt đối với bà con nhân dân còn thụ động, trông chờ cấp trên.

““Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” là một nội dung mới và lớn mà Thị ủy Mỹ Hào chưa bao giờ làm, huy động lực lượng cán bộ, đảng viên trong toàn thị xã nên Thị ủy rất cẩn trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm trong 3 tháng; khảo sát, đánh giá từ cơ sở xem việc chọn chủ đề có sát không, đội ngũ báo cáo viên có đáp ứng được yêu cầu của đảng viên không; sự tham gia, hưởng ứng của đảng viên ở cơ sở như thế nào; số lượng và chất lượng đảng viên tham gia thế nào. Qua đó, chúng tôi thấy rằng, việc tổ chức “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” làm hằng tháng cũng có những điểm thuận lợi, nhưng còn điểm khó khăn nên chuyển sang hình thức thông tin sinh hoạt trực tuyến định kỳ hằng quý, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng”. - Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Thị xã Mỹ Hào cho biết.

Theo đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” vừa góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn thị xã theo Đề án số 01-ĐA/ThU, vừa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên theo Đề án số 02-ĐA/ThU. Song song với đó, Thị ủy phân công các đồng chí thị ủy viên về dự sinh hoạt với các chi bộ ở cơ sở, thực hiện chế độ đi dự sinh hoạt ở các chi bộ và đi công tác cơ sở, nắm tình hình thực tiễn.

Trong “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”, sau nội dung nghe báo cáo chuyên đề và định hướng tuyên truyền, các cán bộ, đảng viên tiếp tục sinh hoạt ở chi bộ mình.
            Trong ảnh: Cán bộ, đảng viên đọc tài liệu Bản tin thông báo nội bộ hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên phát hành trong sinh hoạt chi bộ.

Trong “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”, sau nội dung nghe báo cáo chuyên đề và định hướng tuyên truyền, các cán bộ, đảng viên tiếp tục sinh hoạt Đảng ở chi bộ mình. (Trong ảnh: Cán bộ, đảng viên đọc tài liệu Bản tin thông báo nội bộ hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên phát hành).

Mặc dù việc sinh hoạt trong toàn Đảng bộ thị xã mới diễn ra được hai năm, nhưng Thị ủy nhận định, việc chọn chủ đề sinh hoạt rất quan trọng, phải sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương tại thời điểm đó. Đó phải là chủ đề cán bộ, đảng viên ở cơ sở họ mong muốn được nghe. Nếu bên trên chỉ nói điều mình có, không nói điều cơ sở cần thì sẽ không đạt được hiệu quả. Trước khi xây dựng chủ đề cả năm, chúng tôi tổ chức khảo sát nhu cầu nội dung của cán bộ, đảng viên ở cơ sở để chọn những vấn đề sát với thực tiễn. Thứ hai, việc lựa chọn báo cáo viên cũng rất quan trọng. Các đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh và trực tiếp là các đồng chí trong Thường trực Thị ủy báo cáo chuyên đề sẽ khiến người tham dự cảm nhận sự trân trọng đảng viên ở cơ sở và cũng nâng cao chất lượng của buổi báo cáo.

“Việc tổ chức “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng mặc dù khó, rất khó, nhưng đây là bước đột phá để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, để chúng ta không bị mất kiểm soát thông tin ngay trong chính trận địa của chúng ta. Mặc dù khó, nhưng Thị ủy Mỹ Hào đã, đang và sẽ duy trì Giờ sinh hoạt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc chọn chủ đề, chọn báo cáo viên và quản lý đảng viên ở cơ sở để tiếp tục nâng cao hiệu quả giờ sinh hoạt” – Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.

“Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” là cách làm mới, sáng tạo của Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào, được đông đảo đảng viên đón nhận, hoan nghênh, hưởng ứng. Trên cơ sở những kết quả bước đầu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện, “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thị xã. 

Thu Hằng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất