Thứ Hai, 17/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 15/4/2024 14:21'(GMT+7)

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Để làm tốt công tác chuẩn bị, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang chọn thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng làm đơn vị chỉ đạo điểm cấp xã và thành phố Rạch Giá là đơn vị chỉ đạo điểm cấp huyện; đồng thời, chỉ đạo mỗi huyện, thành phố chọn một đơn vị cấp xã làm điểm chỉ đạo đại hội.

Tính đến ngày 14/4, toàn tỉnh có 97/144 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029; trong đó, có 4 đơn vị thành phố Rạch Giá, các huyện Giồng Riềng, Châu Thành và Gò Quao hoàn thành đại hội cấp xã.

Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại hội bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện, nhân sự; thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo không khí phấn khởi hướng về đại hội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang Ngô Phương Vũ, nhìn chung, Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 được chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện, đề án nhân sự, quá trình điều hành Đại hội nghiêm túc, đảm bảo chương trình, thời gian quy định.
Công tác nhân sự được Ban Thường trực Mặt trận các xã, phường, thị trấn chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện.

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội trên hệ thống loa phát thanh cấp xã. Khu vực tổ chức Đại hội được trang trí đẹp, trang trọng với nhiều cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu, kết hợp trưng bày hình ảnh hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Đặc biệt, một số xã trưng bày các sản phẩm OCOP do địa phương sản xuất…

Báo cáo chính trị chuẩn bị khá chu đáo, đánh giá thực trạng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương để xây dựng chương trình hành động, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra; nêu rõ biện pháp nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương...

Nội dung tham luận phong phú, đa số có sự chuẩn bị chu đáo, làm rõ thêm kết quả hoạt động của cơ sở và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, giải pháp thiết thực cho công tác Mặt trận nhiệm kỳ tới. Trong quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã còn có góp ý sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX và văn kiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả và kinh nghiệm nêu trên, công tác chuẩn bị, tổ chức điểm Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 còn một số hạn chế cần khắc phục: Kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên chưa được phản ánh rõ; chương trình hành động chưa rõ và cụ thể ở một số nhiệm vụ và giải pháp; ý kiến thảo luận trực tiếp tại Đại hội còn ít...

Mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền và sự vào cuộc một cách chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nên việc tổ chức điểm Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 đến nay đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu rõ hơn vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, thể hiện vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất