Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 5/2/2024 12:14'(GMT+7)

Đảm bảo các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đạt hiệu quả, thiết thực

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật. Cụ thể như sau:

Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Ưu tiên các hoạt động văn hóa vui Xuân, trải nghiệm, các chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, chiến khu xưa, vùng sâu, vùng xa; chú trọng các chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương, các sở thông tin và truyền thông xây dựng kế hoạch hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tăng cường ứng dụng công nghệ, mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình “Mừng Xuân, Mừng Đảng”, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đăng, phát thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, đa dạng, chất lượng và hiện đại. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các sản phẩm độc hại, phản văn hóa, nhất là trên môi trường Internet.

Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống của mình tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong dịp Tết Nguyên đán. Chú trọng các hoạt động biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm,... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương tổ chức tốt các hoạt động “Mừng Xuân - Mừng Đảng”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc Tết các văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, các chương trình, sự kiện quan trọng của các Hội diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tăng sức hấp dẫn đối với khán thính giả; coi trọng việc giới thiệu những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, văn học, nghệ thuật của Việt Nam ra thế giới. Thường xuyên kiểm tra, biên tập kỹ lưỡng nội dung các tin, bài, các chương trình nghệ thuật, phim ảnh, giao lưu văn hóa; chú trọng định hướng, thẩm định nội dung các chương trình phát sóng, nhất là các chương trình thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp tổ chức và quản lý tốt lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật “Mừng Xuân, Mừng Đảng” trong dịp Tết Nguyên đán. Tham mưu cấp ủy tổ chức thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; rà soát, xem xét kỹ lưỡng việc cấp giấy phép, văn bản chấp thuận cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang, ca múa nhạc; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất