Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 11/4/2024 15:39'(GMT+7)

Hà Giang: Nghiên cứu, học tập bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu về nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu về nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được kết nối với 208 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 6.000 đại biểu tham dự.

Dự Hội nghị tại đầu cầu hội trường Tỉnh ủy có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu về nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng và giới thiệu nội dung cốt lõi của tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng quán triệt Kế hoạch 533, 544 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết và tác phẩm nêu trên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về "Công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông"…

Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu hội trường Tỉnh ủy.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều nội dung được truyền đạt trong thời gian ngắn, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị các cấp ủy Đảng, các cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm bắt; từ đó tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị và từng đảng viên trong xây dựng quê hương, đất nước.

Việc tổ chức học tập nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng không chỉ góp phần khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam anh hùng, mà còn tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

THU HIỆP
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất