Thứ Năm, 20/6/2024
Hoạt động y tế
Thứ Bảy, 4/2/2017 8:31'(GMT+7)

Nâng cao chất lượng hệ thống thanh tra y tế

Bộ sẽ tổ chức thanh tra toàn diện một số đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế; xã hội hóa công tác y tế; quản lý nhà nước về lĩnh vực dược; công tác đấu thầu thuốc, giá thuốc và sử dụng thuốc; việc thực hiện chế độ thu, chi tài chính và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động , chỉ đạo c ác địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn thanh tra , kiểm tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất đối với các cơ sở y tế tư nhân nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép. 

Bên cạnh tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống thanh tra y tế, cộng tác viên thanh tra y tế và mạng lưới cán bộ làm công tác thanh tra của thủ trưởng, thanh tra nhân dân tại các đơn vị trực thuộc; Bộ tổ chức các lớp đào tạo, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn nghiệp vụ thanh tra về các lĩnh vực: khám chữa bệnh, dược, trang thiết bị y tế, y tế dự phòng, bảo hiểm y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, thanh tra của thủ trưởng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành y tế. 

Trong năm 2016, Bộ Y tế đã tổ chức 51 đoàn thanh tra, kiểm tra; ban hành 49 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 7,4 tỷ đồng, tiêu hủy hơn 11 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn, trị giá 223 triệu đồng. 

Tại 63 tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 345.106 cơ sở, phát hiện 56.978 cơ sở (16,5%) vi phạm về an toàn thực phẩm, trong đó phạt tiền 8.920 cơ sở với số tiền phạt là 26,3 tỷ đồng, ngoài ra còn áp dụng các hình thức xử phạt khác như đình chỉ hoạt động, đình chỉ lưu hành sản phẩm, tiêu huỷ sản phẩm. 

Thanh tra Bộ tiếp tục thực hiện Đề án năng cao năng lực thanh tra, tổ chức nhiều lớp đào tạo, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và 17 lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế cho trên 2.000 người ở các đơn vị, địa phương./. 

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất