Thứ Hai, 17/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 15/4/2024 14:15'(GMT+7)

Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện dân chủ cơ sở

Ông Trần Quốc Khởi – Phó Bí thư Thường trực Thành Uỷ Vị Thanh ( đứng) lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Dân vận và Quy chế dân chủ trong những tháng cuối năm 2022

Ông Trần Quốc Khởi – Phó Bí thư Thường trực Thành Uỷ Vị Thanh ( đứng) lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Dân vận và Quy chế dân chủ trong những tháng cuối năm 2022

UBND tỉnh Hậu Giang tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò của người đứng đầu về gương mẫu trong thực hiện dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về nhận thức và tổ chức thực hiện; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và của nhân dân.

Tỉnh cũng kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, cửa quyền, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật, đạo đức xã hội. Đồng thời, tỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Hậu Giang cũng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện với phương châm “4 xin” (xin chào, xin hỏi, xin lỗi, xin cám ơn), “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn sẵn lòng giúp đỡ); nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và hoạt động của chính quyền các cấp; chú trọng công khai, dân chủ, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, nhất là đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhất là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Đồng thời, tỉnh thi đua thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 qua việc nâng cao chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo, hướng về cơ sở và sự hài lòng của người dân, trong đó quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình về thực hiện dân chủ ở cơ sở thiết thực, hiệu quả.

Hậu Giang phấn đấu đến năm 2025 xây dựng phần mềm điện tử, tổ chức trực tuyến các cuộc thi tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống quê hương, đất nước; mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, gương người tốt, việc tốt trong nhân dân; khảo sát trực tuyến nắm tình hình trong nhân dân, dư luận xã hội; 100% xã, phường, thị trấn có mô hình, điển hình công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị; 100% cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo ở cơ sở được tập huấn công tác dân vận; 95% cán bộ, công chức, viên chức bộ phận trực tiếp liên quan với nhân dân, lãnh đạo và chuyên viên theo dõi thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp được tập huấn, bồi dưỡng công tác dân vận, dân vận chính quyền...

Hậu Giang có 1.339 cán bộ làm công tác tuyên truyền cấp xã, 2.614 cán bộ làm công tác tuyên truyền ấp, khu vực./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất