Chủ Nhật, 21/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 23/2/2024 15:50'(GMT+7)

Phú Yên: Tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025

Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề năm 2024 - 2025 với mục đích nâng cao nhận thức, phát huy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong toàn Đảng bộ và toàn dân, với quyết tâm đột phá, tinh thần chủ động tiến lên khắc phục khó khăn để thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương và của tỉnh khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lỗi Chuyên đề năm 2024 - 2025. Chuyên đề gồm ba phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phần thứ hai: Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phần thứ ba: Gợi ý nội dung sinh hoạt, thảo luận trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Chuyên đề cũng đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và triển khai thực hiện trong năm 2024 - 2025: (1) Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung với việc quán triệt triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. (2) Xác định việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy, trực tiếp là ban thường vụ, thường trực cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp khuyến khích và bảo vệ cán bộ nói chung và cán bộ thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình nói riêng. (3) Cấp ủy và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khắc phục tình trạng trì trệ, tâm lý sợ sai, lúng túng trong giải quyết, tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị phải lan tỏa tích cực khát vọng phát triển, không ngừng rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả; tự học tập, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt. (4) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (5) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 6) Hoàn thiện chế độ, chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề 2024 - 2025 trong quý I/2024; đưa nội dung Chuyên đề vào các chương trình, kế hoạch về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong xây dựng và phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của hội, đoàn thể và trong buổi chào cờ Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung thảo luận những thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong xây dựng và phát triển ở địa phương, cơ quan, đơn vị trên tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và toàn dân, đoàn viên, hội viên về nội dung, công tác triển khai thực hiện Chuyên đề năm 20224 - 2025 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024 - 2025; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác và tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội… Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, hiện thực hóa các nội dung Chuyên đề; gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 vào xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025; hoàn thành kế hoạch trong quý I năm 2024. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị mình, gắn với nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vào cuối năm.

Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các trung tâm chính trị cấp huyện tổ chức giới thiệu chuyên đề năm 2024 - 2025, gắn với Chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề năm 2022, năm 2023 cho học viên, học sinh, sinh viên trong năm học 2024 - 2025.

Các cơ quan báo, đài địa phương và thường trú trên địa bàn tỉnh tập trung xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung cốt lõi của Chuyên đề năm 2024 - 2025; tổ chức các tuyến tin, bài phản ảnh việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề ở các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, giới thiệu các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể và 2 cá nhân; lãnh đạo UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đặng Hồng Thái

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất