TAG: Phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;

  • Nâng cao tính chiến đấu trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

    Nâng cao tính chiến đấu trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

    (TG) - Vừa qua, Tạp chí Tuyên giáo đã triển khai loạt bài viết với chủ đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII. Ngay sau khi 5 bài phỏng vấn đăng tải, Tòa soạn đã nhận được sự phản hồi từ phía độc giả bày tỏ sự đồng tình về những phân tích, lập luận sắc bén, khoa học từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đã góp phần quan trọng vào việc phê phán, phán bác các quan điểm sai trái, thù địch hòng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta. TCTG trích đăng một số ý kiến. 

1

Liên kết website

Mới nhất