Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 21/3/2024 17:44'(GMT+7)

Thành ủy Hà Nội đạt được những kết quả quan trọng trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

Đồng chí Lại Xuân Môn chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Gợi ý nội dung thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các đại biểu tập trung vào các nội dung như: Thứ nhất, những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc; bài học kinh nghiệm qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW trên địa bàn Hà Nội. Thứ hai, đánh giá sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay. Thứ ba, việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội được triển khai như thế nào, có đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng đội ngũ? Thứ tư, những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý những bất cập, điểm nghẽn để công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội hiệu quả hơn, sâu sắc hơn và bám sát thực tiễn. Thứ năm, sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 100-KL/TW, có cần ban hành văn bản chỉ đạo mới về công tác dư luận xã hội?

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thường xuyên yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đặc biệt coi trọng công tác dư luận xã hội. Các quận, huyện, thị ủy chủ động xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, chuyên đề ở cấp mình nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội. Đối với Hà Nội, để đảm bảo khách quan, khoa học trước một số nội dung sơ kết, tổng kết; Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thăm dò dư luận để có những số liệu cụ thể.

Thành ủy Hà Nội giao Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực quản lý, tổ chức, theo dõi, xây dựng mạng lưới, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp triển khai các cuộc điều tra, thăm dò dư luận phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố đảm bảo khoa học, đúng quy trình khách quan. Kết quả các cuộc điều tra được đánh giá tích cực, góp phần vào quá trình tham mưu, đánh giá việc thực hiện chính sách trên địa bàn Thành phố.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận toàn thành phố được tiến hành thường xuyên; nhiều địa phương, đơn vị đã linh hoạt đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, ngoài nội dung nghiệp vụ đã tổ chức những chuyến đi thực tế, tổ chức các hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm...

 

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thành lập đội ngũ điều tra viên chuyên ngành xã hội học, ngành công tác xã hội… có kinh nghiệm điều tra tham gia khảo sát thực địa, phỏng vấn trực tiếp người dân và các đối tượng cần khảo sát đảm bảo các cuộc điều tra khoa học, khách quan, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, một số Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội theo cụm, theo nhóm ngành nghề, thành lập các nhóm cộng tác viên trên mạng xã hội như zalo, lập các trang, tài khoản mạng xã hội trên facebook, tiktok, youtube nhằm tăng cường thông tin định hướng và tiếp nhận thông tin phản ánh; xây dựng và khai thác phần mềm quản lý thông tin mạng thu thập và phân tích ý kiến xã hội trước những sự kiện, công tác quản lý, điều hành; triển khai kênh nắm bắt dư luận xã hội thông qua link truy cập và quét mã QR; thành lập Hội đồng tư vấn Tổng hợp và phân tích dư luận xã hội; xây dựng mô hình “Vùng xanh” trên không gian mạng.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố, Đảng ủy khối các trường Đại học- Cao Đẳng Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố đã chủ động xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở cấp mình và tổ chức giao ban dư luận xã hội luân phiên tại các sở, các trường Đại học.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác dư luận xã hội. Công tác này đã được gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Thành ủy; chú trọng tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, để triển khai hiệu quả Kết luận số 100, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đặc biệt coi trọng công tác dư luận xã hội. Các quận, huyện, thị ủy chủ động xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, chuyên đề ở cấp mình nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Đoàn khảo sát của Trung ương để việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới được hiệu quả hơn. Trong đó, cần chú trọng đến yếu tố đặc thù của các địa phương như Hà Nội; đồng thời đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong việc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định tầm quan trọng của việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay. Thông qua dư luận xã hội sẽ giúp điều chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước sao cho sát với người dân, sát với thực tiễn; điều chỉnh cả về phương thức lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. Cùng với đó, giúp nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong các quyết sách; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch....

Đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao những kết quả quan trọng Thành ủy Hà Nội đã đạt được trong việc quá trình triển khai thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư.

“Qua triển khai thực hiện Kết luận 100-KL/TW về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, nhận thức của các cấp, các ngành ở Hà Nội về công tác này đã được nâng lên rõ rệt. Thành ủy Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản về tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận, xây dựng được đội ngũ làm công tác này 3 cấp với rất nhiều mô hình hiệu quả, có cách làm hay. Đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ, tối đa các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc hôm nay. Đây là cơ sở để xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian sắp tới”. – Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất