Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai công tác năm 2013

Sáng ngày 05-01-2013 Ban Tuyên Giáo Trung ương tiến hành tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Đã xem:2119

Video khác