100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội XII

Trong phiên bế mạc sáng nay (28/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.

Đã xem:1877

Video khác