100% hộ dân ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được dùng nước sạch

Qua 2 năm, các đơn vị chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện cấp nước sạch cho thêm 390.000 hộ, nâng tổng số hộ được cấp nước sạch lên...

Đã xem:2385

Video khác