ASEAN hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Bộ trưởng các nước ASEAN nhóm họp tại Manila, Philippines trong 4 ngày từ hôm 18 tháng 9 để thảo luận các bước củng cố hợp tác chiến lược khu vực để đối phó với các tội phạm xuyên quốc gia.

Đã xem:1657

Video khác