Có thể cho 12 dự án yếu kém thuộc ngành Công thương phá sản

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Đã xem:1737

Video khác