Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Đã xem:1573

Video khác