Diễn đàn đối tác chính sách an ninh lương thực thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Sáng 21/8, đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC đã tham dự Diễn đàn đối tác chính sách an ninh lương thực với nhiều nội dung thảo luận quan trọng.

Đã xem:1686

Video khác