Đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông sẽ hoàn thành vào tháng 9/2017

Công ty xây dựng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đã cam kết với Thủ tướng, tháng 9/2017 tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội sẽ đi vào hoạt động.

Đã xem:1715

Video khác