Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và các Hội nghị liên quan, ASEAN tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 với 10 bên Đối tác (PMC+1) gồm: Canada, Hàn Quốc, Australia, Nga, Trung Quốc...

Đã xem:1767

Video khác