Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên Trung ương Đảng

Nguồn: Truyền hình Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đã xem:8948

Video khác