Khởi công xây dựng cầu Xà Ợt ở biên giới Việt Lào

Khởi công xây dựng cầu Xà Ợt ở biên giới Việt Lào

Đã xem:1274

Video khác