Khơi dậy truyền thống đất lửa anh hùng Quảng Trị

"Phát huy truyền thống đất lửa anh hùng, Quảng Trị phải thực hiện mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh trung bình của cả nước" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đã xem:1667

Video khác