Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 6

Sáng 5/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Đã xem:2004

Video khác