Người ứng cử đại biểu Quốc hội hoàn thành nộp hồ sơ trước 13/3

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được tiến hành từ ngày hôm nay (24/2) đến ngày 10/3/2016.

Đã xem:1539

Video khác