Phòng chống tham nhũng trở thành xu thế của toàn xã hội

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, thành một xu thế, không ai có thể đứng ngoài cuộc.

Đã xem:1541

Video khác