Thị trường chứng khoán phái sinh chính thức đi vào hoạt động

Chứng khoán phái sinh sẽ trở thành thị trường thứ 3 trong cấu trúc của thị trường chứng khoán sau cổ phiếu và trái phiếu chuyên biệt.

Đã xem:2035

Video khác