Thực hiện Chỉ thị 05 phải là nhiệm vụ thường xuyên của toàn hệ thống chính trị

Nguồn: Truyền hình Báo điện tử ĐCS Việt Nam

Đã xem:6912

Video khác