Trân trọng đóng góp của kiều bào đối với đất nước

Phó Chủ tịch nước cho biết, Đảng và Nhà nước luôn trân trọng đóng góp tích cực của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Đã xem:2299

Video khác