UBTV Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật Quản lý nợ công và Tố cáo

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 13, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) và dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Đã xem:2183

Video khác