Độc đáo Tết Độc lập của đồng bào Tây Bắc

Vào khoảng những năm 50 của thế kỷ trước,đồng bào dân tộc Mông ở Mộc Châu đã hình thành nên một cái tết mới - đó là Tết Độc lập mừng Quốc khánh 2/9.

Đã xem:3106

Video khác