Gần 40 nhà xuất bản có nguy cơ dừng hoạt động

Gần 40 nhà xuất bản đang đứng trước nguy cơ dừng hoạt động do không đáp ứng được điều kiện mới trong Nghị định về quản lý hoạt động xuất bản.

Đã xem:2689

Video khác